Իմաստություն dm-LINGUA-ի մասին

Գրանցեք մեր պատմությունը, գործունեությունը և առաջացնող մեր լեզվաբառարանի հանդեսնեցումները շարժումը:

Մեր Տեսքը

Գլոբալ միակության դրսևորումի ժամանակակիցության մէջ dm-LINGUA-ն դրսևորում է աշխարհը, որտեղ լեզվասարքավորումները մարդկանցից լուծվում են, և հասկանումները նվիրվում են: Մեր տեսքը մեզ ուղղում է ստեղծել լուծումներ, որոնք աջակցում են բիզնեսիները և մարդկանցը, համարեցնելու համար անբավարարանալի հասարակությունը տարածած աշխարհում:

Մեր Իշխանությունը

Բիզնեսներին և մարդկանցիներին առաջարկել ամենաբարձր լեզվաբառարանակազմները մեր առաջնորդ միշտ մեզ համար առաջատար մասն է: Մենք ընդհանուրումը միականցված աշխարհում հասկանում ենք լեզվասարքավորումների խորհրդը և բացառումը, որտեղ հասարակությունը տարածած աշխարհում համաշխարհային մեկնումը է:

Մեր Բուն Բարձրացման Նախարարությունները

  • Իրավունք: Մենք երկրի ամենալավագույն աջակցությամբ խնդրում ենք որպես մեր ծառայության մեջ սարքելու մակարդակի համար:
  • Ինտեգրելություն: Էթիկական կարճաժամենական գործողություններ, բաց համանվող իրավիճակներ և չորսից չանցանքի ճյուղարկություններ են մեզ համար հաշտում:
  • Ինովացիա: Մենք միշտ ունենք համապատասխան վերջին տեխնոլոգիական թույլատրությունները մեր ծառայությունների լավագույնակազմերը հանդես գրավումում:
  • Կոլաբորացիա: Մենք համեմատաբար համայնքապես աշխատում ենք մեր հաճախորդների, լեզվաբառարանիստների և գործընկերների հետ, մենք հավատում ենք, որ հասարակությունը հաստատվում է համաշխարհային աճը: