Իմաստություն dm-LINGUA-ի մասին

Գրանցեք մեր պատմությունը, գործունեությունը և առաջացնող մեր լեզվաբառարանի հանդեսնեցումները շարժումը:

Մեր Տեսքը

Գլոբալ միակության դրսևորումի ժամանակակիցության մէջ dm-LINGUA-ն դրսևորում է աշխարհը, որտեղ լեզվասարքավորումները մարդկանցից լուծվում են, և հասկանումները նվիրվում են: Մեր տեսքը մեզ ուղղում է ստեղծել լուծումներ, որոնք աջակցում են բիզնեսիները և մարդկանցը, համարեցնելու համար անբավարարանալի հասարակությունը տարածած աշխարհում:

Մեր Իշխանությունը

Բիզնեսներին և մարդկանցիներին առաջարկել ամենաբարձր լեզվաբառարանակազմները մեր առաջնորդ միշտ մեզ համար առաջատար մասն է: Մենք ընդհանուրումը միականցված աշխարհում հասկանում ենք լեզվասարքավորումների խորհրդը և բացառումը, որտեղ հասարակությունը տարածած աշխարհում համաշխարհային մեկնումը է:

Մեր Հիմնական Արժեքները

  • Պրոֆեսիոնալիզմ / Մեծ Փորձ
  • Արագություն
  • Ֆլեքսիբիլություն
  • Հավաստիաբարություն
  • Երկրի գիտելիք